Trang: 1  2  3  4  5  
1
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
Lĩnh vực thủ tục
Tư pháp - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
2
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể
Lĩnh vực thủ tục
Tài chính - Kế hoạch - DVC mức: 4
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
3
Cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Lĩnh vực thủ tục
Văn hóa - DVC mức: 4
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
4
Cấp bản sao từ sổ gốc
Lĩnh vực thủ tục
Tư pháp - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
5
Đăng ký thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Lĩnh vực thủ tục
Tài chính - Kế hoạch - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
6
Thông báo tạm ngừng hoạt động của hộ kinh doanh
Lĩnh vực thủ tục
Tài chính - Kế hoạch - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
7
Đăng ký thành lập mới Hợp tác xã
Lĩnh vực thủ tục
Tài chính - Kế hoạch - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
8
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã
Lĩnh vực thủ tục
Tài chính - Kế hoạch - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
9
Tạm ngừng, giải thể Hợp tác xã
Lĩnh vực thủ tục
Tài chính - Kế hoạch - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
10
Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy
Lĩnh vực thủ tục
Thông Tin - Truyền Thông - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
11
Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi
Lĩnh vực thủ tục
Lao động thương binh và Xã hội - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
12
Thực hiện hỗ trợ mai táng đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.
Lĩnh vực thủ tục
Lao động thương binh và Xã hội - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
13
Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy
Lĩnh vực thủ tục
Thông Tin - Truyền Thông - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
14
Cấp bản sao trích lục hộ tịch
Lĩnh vực thủ tục
Tư pháp - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
15
Thủ tục cho cán bộ, công chức; viên chức lãnh đạo quản lý nghỉ hưu
Lĩnh vực thủ tục
Nội vụ - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
16
Quyết định nghỉ thôi việc, nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với cán bộ, công chức cấp xã
Lĩnh vực thủ tục
Nội vụ - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
17
Đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Lĩnh vực thủ tục
Tài chính - Kế hoạch - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
18
công nhận “Bản văn hóa” và tương đương
Lĩnh vực thủ tục
Văn hóa - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
19
Cấp Giấy công nhận “Tổ dân phố văn hóa”
Lĩnh vực thủ tục
Văn hóa - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
20
Đăng ký Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Lĩnh vực thủ tục
Tài chính - Kế hoạch - DVC mức: 3
Cơ quan thực hiện
Ủy ban nhân dân huyện
Trang: 1  2  3  4  5