Cơ quan quản lý

Lĩnh vực thủ tục

Mức độ dịch vụ công

Quay lại

Thủ tục

Số hiệu LDH13A
Tên thủ tục Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi
Trình tự thực hiện

Bước 1. Cá nhân, tổ chức thực hiện truy cập trang Dịch vụ công trực tuyến của UBND huyện Mộc Châu tại địa chỉ http://dvcmocchau.sonla.gov.vn. Tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ (nếu đã có tài khoản); nếu chưa có tài khoản thì tiến hành đăng ký tài khoản sau đó đăng nhập tài khoản chọn thủ tục hành chính cần giải quyết và thực hiện các bước tiếp theo để nộp hồ sơ theo hướng dẫn, sau khi hoàn tất các nội dung, nhấp chuột vào nộp hồ sơ. Để tra cứu tình trạng, tiến độ giải quyết hồ sơ, công dân đăng nhập tài khoản chọn mục Tìm kiếm trên trang Dịch vụ công trực tuyến của UBND huyện Mộc Châu.
Bước 2. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy biên nhận hồ sơ, nếu không hợp lệ sẽ phản hồi, trả lại hồ sơ hoặc đề nghị công dân bổ sung qua hệ thống tài khoản.
Bước 3. Công dân nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Mộc Châu.

Cách thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp trên cổng Dịch vụ công trực tuyến huyện Mộc Châu.
Thành phần, số lượng hồ sơ 1. Tờ khai của đối tượng theo mẫu.
2. Bản sao có chứng thực sổ hổ hộ của đối tượng hoặc văn bản xác nhận của Công an xã, thị trấn.
3. Biên bản thẩm Kết luận của Hội đồng xét duyệt của UBND xã, thị trấn.
4. Văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND xã, thị trấn.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Điều kiện thực hiện
Thời hạn giải quyết hồ sơ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Tổ chức.
Lệ phí thủ tục Không
Kết quả thực hiện Quyết định trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Văn bản pháp lý - Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;
- Thông tư Liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;
- Thông tư Liên tịch số 06/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 12/5/2016 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội và Bộ Tài chính về việc bổ sung khoản 2 và khoản 4 Điều 11 của Thông tư Liên tịch 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;
Biểu mẫu thủ tục