Cơ quan quản lý

Lĩnh vực thủ tục

Mức độ dịch vụ công

Quay lại

Thủ tục

Số hiệu KHH16A
Tên thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Trình tự thực hiện Bước 1. Cá nhân, tổ chức thực hiện truy cập trang Dịch vụ công trực tuyến của UBND huyện Mộc Châu tại địa chỉ http://dvcmocchau.sonla.gov.vn. Tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ (nếu đã có tài khoản); nếu chưa có tài khoản thì tiến hành đăng ký tài khoản sau đó đăng nhập tài khoản chọn thủ tục hành chính cần giải quyết và thực hiện các bước tiếp theo để nộp hồ sơ theo hướng dẫn, sau khi hoàn tất các nội dung, nhấp chuột vào nộp hồ sơ. Để tra cứu tình trạng, tiến độ giải quyết hồ sơ, công dân đăng nhập tài khoản chọn mục Tìm kiếm trên trang Dịch vụ công trực tuyến của UBND huyện Mộc Châu.
Bước 2. Công chức tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì tiếp nhận và in Giấy biên nhận hồ sơ, nếu không hợp lệ sẽ phản hồi, trả lại hồ sơ hoặc đề nghị công dân bổ sung qua hệ thống tài khoản.
Bước 3. Công dân nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Mộc Châu.
Cách thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp trên cổng Dịch vụ công trực tuyến huyện Mộc Châu.
Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thông báo về việc thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo mẫu.

2. Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân khác (bản sao có chứng thực chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện).

3. Bản gốc giấy chứng nhận kinh doanh đã được cấp.

Điều kiện thực hiện
Thời hạn giải quyết hồ sơ Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, nhóm hộ kinh doanh.
Lệ phí thủ tục 100.000đồng
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
Văn bản pháp lý - Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;
- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch & Đầu tư về việc hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1, Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh;
Biểu mẫu thủ tục